המכון לקידום תאטרון יהודי

 עמותה מס. 580456911

מטרות

שימור, טיפוח, קידום והפצה של ההיסטוריה וההווה של התאטרון היהודי בארץ ובעולם לדורותיו, בין היתר באמצעות:

  • ייזום והקמת מוזיאון של התאטרון היהודי, בין היתר ברשת האינטרנט.
  • איסוף, קטלוג ודיגיטציה של מאגרי מידע ואוספים של התאטרון היהודי לדורותיו.
  • תרגום והוצאה לאור של מחזות וספרות מקצועית.
  • הוצאה לאור של "במה" – כתב-עת לתיאטרון ואמנויות הבמה והמסך, וזאת הן בדפוס והן במסגרת אתר אינטרנט.
  • ייזום ו/או הפקה של כנסים, ימי עיון, סדנאות, השקות, תאטרון-קריאה, הצגות ופסטיבלים.
  • ייעוץ לסרטים דוקומנטריים, סדרות והפקות טלוויזיה

ועד מנהל

שמואל עצמון-וירצר, פרופ' גד קינר-קיסינגר, עו"ד אמיר מרגלית 
יועץ משפטי : עו"ד  אמיר מרגלית    רו"ח : רן אדלר , רואי חשבון

ועדת ביקורת 

ד"ר חני ברקת – גלנצר
איתן לוי

אישורים

תעודת רישום העמותה תאריך יסוד 6 מרץ 2006
אישור ניהול תקין לשנת  2021 ,2020 ,2019,
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד 31.12.2021
אישור לצורך ניכוי מס 2019
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 2019

תומכים

חברי העמותה