המכון לקידום תאטרון יהודי 

 עמותה מס. 580456911

מטרות

שימור, טיפוח, קידום והפצה של ההיסטוריה וההווה של התיאטרון היהודי בארץ ובעולם לדורותיו, בין היתר באמצעות:
  • ייזום והקמת מוזיאון של התיאטרון היהודי, בין היתר ברשת האינטרנט.
  • איסוף, קטלוג ודיגיטציה של מאגרי מידע ואוספים של התיאטרון היהודי לדורותיו.
  • שימור והנצחת זיכרון השואה  באמצעות יזום והפקת מחקרים, פרסומים, תוכניות חינוכיות, הופעות ויצירות  באינטרנט ורשתות חברתיות  
  • תרגום והוצאה לאור של מחזות וספרות מקצועית.
  • הוצאה לאור של "במה , כתב-עת לתיאטרון", הן בדפוס והן במסגרת אתר אינטרנט.
  • ייזום ו/או הפקה של כנסים, ימי עיון, סדנאות, השקות, תיאטרון-קריאה, הצגות ופסטיבלים.
  • ייעוץ לסרטים דוקומנטריים, סדרות והפקות טלוויזיה


ועד מנהל

שמואל עצמון-וירצר, פרופ' גד קינר-קיסינגר, עו"ד אמיר מרגלית
יועץ משפטי : עו"ד  אמיר מרגלית    רו"ח : רן אדלר , רואי חשבון 


אישורים

תעודת רישום העמותה תאריך יסוד 6 מרץ 2006
אישור ניהול תקין לשנת  2021 ,2020 ,2019,
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד 31.12.2021
אישור לצורך ניכוי מס 2020
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 2020

תומכים

חברי העמותה