המכון לקידום תאטרון יהודי 

 עמותה מס. 580456911

מטרות

שימור, טיפוח, קידום והפצה של ההיסטוריה וההווה של התיאטרון היהודי בארץ ובעולם לדורותיו, בין היתר באמצעות:
  • ייזום והקמת מוזיאון של התיאטרון היהודי, בין היתר ברשת האינטרנט.
  • איסוף, קטלוג ודיגיטציה של מאגרי מידע ואוספים של התיאטרון היהודי לדורותיו.
  • שימור והנצחת זיכרון השואה  באמצעות יזום והפקת מחקרים, פרסומים, תוכניות חינוכיות, הופעות ויצירות  באינטרנט ורשתות חברתיות  
  • תרגום והוצאה לאור של מחזות וספרות מקצועית.
  • הוצאה לאור של "במה , כתב-עת לתיאטרון", הן בדפוס והן במסגרת אתר אינטרנט.
  • ייזום ו/או הפקה של כנסים, ימי עיון, סדנאות, השקות, תיאטרון-קריאה, הצגות ופסטיבלים.
  • ייעוץ לסרטים דוקומנטריים, סדרות והפקות טלוויזיה


בעלי תפקידים

נשיא:           הרב מיכאל מלכיאור
מנכ"ל:        מוטי סנדק
ועד מנהל:  שמואל עצמון-וירצר - יו"ר 
                      פרופ' גד קינר-קיסינגר - יועץ אקדמי 
                      עו"ד אמיר מרגלית - יועץ משפטי
רו"ח:           רן אדלר - רואי חשבון 


אישורים

תעודת רישום העמותה תאריך יסוד 6 מרץ 2006
אישור ניהול תקין לשנת  2022
אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה עד 31.12.2022
אישור לצורך ניכוי מס 2023
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 2023

תומכים

חברי העמותה