מרצה בכירה וראשת החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית ירושלים

אתר