שחקן תיאטרון, קולנוע וטלוויזיה ,במאי תיאטרון, מיסד ומנהל פסטיבל תיאטרון קצר בצוותא 1995-2011

ויקיפדיה 

שלום שמואלוב לאתר