​פרופ' גד קינר-קיסינגר - חבר ועד מנהל

שחקן, מתרגם, סופר ומשורר, פרופ' אמירטוס באוניברסיטת תל אביב, אביר מסדר הכבוד של מלך נורבגיה, נשיא המרכז הישראלי של המכון הבינלאומי לתיאטרון. אתר

המכון הבינלאומי לתיאטרון   ITI    לאתר

"סופרים קוראים" - גד קינר  אתר