שחקן, מתרגם, סופר ומשורר, פרופ' אמירטוס באוניברסיטת תל אביב, אביר מסדר הכבוד של מלך נורבגיה, נשיא המרכז הישראלי של המכון הבינלאומי לתיאטרון. אתר

המכון הבינלאומי לתיאטרון   ITI    לאתר

"סופרים קוראים" - גד קינר  אתר