פרופסור בחוג ללשון וספרות יידיש באוניברסיטה העברית, ירושלים, ראש מפעל דב סדן ללימודי יידיש, חוקר ספרות יידיש בשואה. 

חתן פרס הרשות הלאומית לתרבות יידיש לשנת 2017 קרא כאן
פרסומים