פרופסור בחוג ללשון וספרות יידיש באוניברסיטה העברית,ירושלים, ראש מפעל דב סדן ללימודי יידיש, חוקר ספרות יידיש בשואה. 

חתן פרס הרשות הלאומית לתרבות יידיש לשנת 2017 קרא כאן

פרסומים