ענבל היא מנהלת היחידה לעברית במחלקה לחינוך של ההסתדרות הציונית העולמית. לצד ההיבטים הארגוניים הכרוכים בתפקיד היא עוסקת, בין השאר, בפיתוח תכנים להוראת עברית כשפה שנייה והנחיית סדנאות למורי עברית ברחבי העולם.

ענבל בעלת תואר שני בחוג לספרות כללית והשוואתית ובוגרת החוגים לספרות ולמדעי הרוח הכלליים באוניברסיטה העברית (ירושלים), בהצטיינות. עבודתה המחקרית עסקה בשירה עברית, והתמקדה ביצירה הפואטית של לאה גולדברג ואלזה לסקר-שילר.  אל תפקידה בהסתדרות הציונית היא הגיעה לאחר פעילות ענפה בחינוך, כתיבה ובעריכה: עבדה כמורה ורכזת חינוך ותרבות בעמותה לבני נוער בסיכון; ערכה מאמרים, ספרים וחומרים חינוכיים וכתבה ביקורות בעיתונים.

אתר כאן