ד"ר יואל רפל נולד בקבוצת יבנה בשנת 1946
בוגר אוניברסיטת בר-אילן בהיסטוריה ומדעי המדינה.
מוסמך הסמינר התאולוגי היהודי בניו יורק בספרות רבנית
תואר שלישי באוניברסיטת בוסטון בנושא 'המפגש בין פוליטיקה ותפילה-תפילות לשלום המלכות ולשלום מדינת ישראל'.
לימד במשך שנים רבות באוניברסיטה הפתוחה, מכללת בית ברל, מכון אבשלום,קשרי תרבות (תרבויות) ועוד.
היה מנהל ארכיון אלי ויזל באוניברסיטת בוסטון
כתב עשרים ושבעה ספרים וערך כשמונים ספרים, ובהם שלושה על פרשת השבוע,ערך את 'סידור כלל ישראל' (עם הרב יוחנן פריד),ואת 'מחזור התפילות ליום העצמאות'  (עם הרב ד"ר בני לאו)
ערך את המהדורה העברית של כתבי אלי ויזל.
דף ויקיפדיה כאן