חוקרת ומרצה על השואה, חוקרת חיי התרבות בגטו טרזין, יועצת היסטורית בית טרזין.

אתר