פילוסוף, פרופ' אמירטוס בחוג לפילוסופיה אוניברסיטת תל אביב

ויקיפדיה