ד"ר חני ברקת גלנצר - חברת ועדת ביקורת

ד"ר חני ברקת גלנצר, PhD בתולדות עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, עוסקת בחקר התרבות היהודית במזרח אירופה במיקוד על תרבות יידיש המודרנית. מחקריה עוסקים בעיתונות, ספרות ותיאטרון ביידיש, בעת המודרנית.