ד"ר חני ברקת גלנצר, PhD בתולדות עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, עוסקת בחקר התרבות היהודית במזרח אירופה במיקוד על תרבות יידיש המודרנית. מחקריה עוסקים בעיתונות, ספרות ותיאטרון ביידיש, בעת המודרנית.