כוכבים נודדים - אוסף תיאטרון היידיש באירופה: המחזאים הגדולים

תמיכה, חסות ,שיתוף פעולה