אַררט, מנהל אמנותי משה ברודרזון, לודז' (1927--1929) 

1.גלאַט כּשר [כשר למהדרין], אוקטובר 1927, בימוי קולקטיבי
2.גוט־מאָרגן, קאָזע! [בוקר טוב, עֵז!],  נובמבר 1927, בימוי: משה פולבר, שמעון דז'יגאן
3.נסים מן השמים, דצמבר 1927, בימוי: משה פולבר
4.סאַלעם־אַלייקום, ינואר 1928, בימוי: משה פולבר
5.מלווה־מלכּה, מרץ 1928, בימוי: וילהלם פאלק
6.שנים עשר מי יודע?, אפריל 1928
7.שושנת־יעקבֿ, מאי 1928
8.ייִדישע טעכטערלעך [בנות יהודיות], מאי 1928
9.האָטעל טערקאַליאַ [מלון טרקליה], ספטמבר 1928, בימוי קולקטיבי
10.משיח גייט [משיח בא], ספטמבר 1928, בימוי קולקטיבי
11.אַלץ טאַנצט [הכול רוקד], נובמבר 1928, בימוי קולקטיבי
12.לאַטקעס [לביבות], דצמבר 1928, בימוי קולקטיבי
13.מאַסקעראַד [מסקרדה], ינואר 1929, בימוי קולקטיבי
14.מיס יודעאַ [העלמה יודאה], מרץ 1929
15.מצה־ברײַ [מצייה], אפריל 1929
16.ייִדישע כּליזמרימלעך [כליזמרים יהודים], 1929, בימוי משה פולבר

אַררט, מנהל אמנותי רומן רוזנטל, וילנה (1929--1930)

17.ייִדן שמידן [יהודים נפחים], דצמבר 1929, בימוי קולקטיבי
18.דער ווײַסער מאַסקאַראַד [המסקרדה הלבנה], ינואר 1930, בימוי קולקטיבי
19.אַ מויד אַ צימעס (געמישטע פּראָגראַם) [משרתת אחת, תבשיל אחד], ינואר 1930, בימוי קולקטיבי
20.הוליעט! [צהלו!], פברואר 1930, בימוי קולקטיבי
21.שׂשׂון־ושׂמחה, מרץ 1930, בימוי קוקלטיבי

אַררט, מנהל אמנותי משה ברודרזון, לודז' (1929--1930)  (התכניות האחרונות הוצגו בוורשה) 

22.קוים מיט צרות [בקושי רב], דצמבר 1929, בימוי: יוסף סטרוגץ'
23.געקליבענע פּערל (געמישט פּראָגראַם) [פנינים נבחרות], ינואר 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'
24.חי־געלעבט [יופי של חיים], ינואר 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'
25.אָן אַ קאָפּ [בלי ראש], פברואר 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'
26.וכל מאמינים שהוא! (געמישט פּראָגראַם), מרץ 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'
27.גאָלד און זילבער (געמישט פּראָגראַם) [זהב וכסף], מרץ 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'  

[1] תכנית מעורבת באותו שם הוצגה בשנת 1930.

[2]

דז'יגאן סיפר שבשנת 1930 התקיימה גם בכורת ההצגה 'בראָנקס עקספּרעס' [ברונקס אקספרס], מחזה מאת אוסיפ דימוב בגרסה לבמה זעירה בבימויו של דוד הרמן. ראו בשן, 31.1.1964


28.טשאַקעדיק און קנאַקעדיק [ספקטקולרי וחגיגי], אפריל 1930, בימוי: יוסף סטרוגץ'
נײַער אַררט, מנהל אמנותי משה ברודרזון, לודז' (1930--1932) (התכניות האחרונות הוצגו בוורשה)
29.גוט־מאָרגן קאָזע! [בוקר טוב, עז!], אוקטובר 1930, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
30.אויפֿן הימל אַ יריד! [יריד בשמים!], נובמבר 1930, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
31.ווער מיר גוטס גינט [מיטב איחוליי למאחלים לי טוב], דצמבר 1930, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
32.ס'רעדל דרייט זיך [העסקים מוצלחים], ינואר 1931, בימוי: אברהם שטוקפדר
33.יום־טובֿ אין דער וואָכן [יום חג בימי חולין],  מרץ 1931, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
34.מ'לאַכט פֿון דער וועלט! [צוחקים מן העולם!], פברואר 1932, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
35.שׂמחות בײַ ייִדן! [שמחה בקרב היהודים!], מרץ 1932, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
36.בײַ טאָג אויפֿן נײַעם מאַרק [ביום בשוק החדש], מרץ 1932, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
37.פֿייגל אין דער לופֿטן [ציפורים באוויר], אפריל 1932, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
38.אין פּינטשעוו טאָגט שוין! [בפינצ'וב כבר עולה השחר!], דצמבר 1932, בימוי: שמעון דז'יגאן

די ייִדישע באַנדע ולהקת אררט, ורשה (1933)

39.'טאַנצט ייִדעלעך!' און 'לאַכט פֿון דער וועלט!', ['רקדו יהודים!' ו'צחקו על העולם!'], אוקטובר 1933

די ייִדישע באַנדע (1933--1934)

40.נישט געשטויגן, נישט געפֿלויגן [לא היה ולא נברא], נובמבר 1933
41.הימל עפֿן זיך! [שייפתחו שערי שמים!], ינואר 1934

אַררט, מנהל אמנותי משה ברודרזון, ורשה (1934--1936)

42.אַ גדולה אויף דער באָבע [מעניין את הסבתא], ספטמבר 1934, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
43.זמירות מיט לאָקשן [זמירות עם איטריות], דצמבר 1934, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
44.חסידיש, נגידיש, [ממזריש חסידי, נגידי, ממזרי], פברואר 1935, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
45.אַררט פֿאָרק אַוועק [אררט נוסע], מרץ 1935, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
46.לכּבֿוד דעם הייליקן בים־באַם! [לכבוד הבים־בם הקדוש], 1935, בימוי: שמעון דז'יגאן
47.אַ וועלט מיט נסים [עולם של נסים], אוקטובר 1935, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
48.משה־קאַפּויער [המעצבן], דצמבר 1935, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
49.אַ נחת צו קוקן [הנאה לראות], פברואר 1936, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

דזשיגאַן און שומאַכער, ורשה (1937--1939)

50.אויפֿן וואַרשעווער יריד [ביריד של ורשה], מרץ 1937, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
51.האָט די וועלט אַ ייִדעלע! [יש בעולם יהודי חביב!], דצמבר 1937, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
52.טאַטע, דו לאַכסט! [אבא, אתה צוחק!], מרץ 1938, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

[3] שם המופע בעברית הוא כפי שפורסם בעת הצגתו בישראל בשנת 1957.

53.אַ שעה צום לאַכן [שעה לצחוק], ינואר 1939, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
54.נאַדיר און וויין נישט! [הא לך ואל תבכה!], אפריל 1939, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

דער ביאַליסטאָקער מלוכישער ייִדישער מיניאַטור־טעאַטער, ברית המועצות (1940--1941)

55.זינגענדיק און טאַנצנדיק [בשירה ובריקוד], ספטמבר 1940, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
56.ראָזשינקעס מיט מאַנדלען [צימוקים ושקדים], מרץ 1941, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

דזשיגאַן און שומאַכער, פולין (1947)

57.אַבי מ'זעט זיך! [העיקר שמתראים!], אוגוסט 1947, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

ל.י.ט. (לאָדזשער ייִדישער טעאַטער) (1947--1948)

58.נו, און וואָס ווײַטער? [נו, ומה הלאה?], דצמבר 1947, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
59.זינגענדיק און טאַנצנדיק [בשירה ובריקוד], פברואר 1948, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
60.באַלעבאַטיש און דעמאָקראַטיש [בורגני ודמוקרטי], אוקטובר 1948, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

דזשיגאַן און שומאַכער, פריז (1949)

61.מ'זעט זיך? שוין! [מתראים? זהו!], אוגוסט 1949, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

דזשיגאַן און שומאַכער, ישראל (1950--1959)

62.וייסעו ויחנו, מרץ 1950, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
63.טאַטע, דו לאַכסט! [צחוק ולא יעבור!], אוקטובר 1950, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
64.די וועלט שאָקלט זיך! [העולם מתנדנד!], אוקטובר 1953, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
65.נאַדיר און וויין נישט! [הא לך ואל תבכה!], אוקטובר 1955, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
66.טויזנט און איין לאַך! [אלף לעילא ולעילא!], מרץ 1956, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
67.יום־טובֿ אין דער וואָכן [יום חג בימי חולין], אפריל 1957, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
68.נײַן מאָס געלעכטער [תשעה קבין של צחוק], אוקטובר 1957, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
69.זע ווי דו גייסט?! [איך'תָה הולך?!], ספטמבר 1958, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
70.פֿעטער מ'קען אײַך! [מכירים אותך, דוד!], אפריל 1959, בימוי: דז'יגאן ושומאכר
71.ס'בלײַבט בײַם אַלטן [נשאר כמו פעם], דצמבר 1959, בימוי: דז'יגאן ושומאכר

התאטרון הסאטירי ע"ש משה ברודרזון בהנהלת שמעון דז'יגאן (1960--1980)  

72.פֿריש, געזונט און משוגע!!! [טרי, בריא ומטורף!!!], אוקטובר 1960, בימוי: שמעון דז'יגאן ושרגא פרידמן
73.ציט מיך נישט בײַ דער צונג! [אל תמשכני בלשון!], אפריל 1961, בימוי: שמעון דז'יגאן ושרגא פרידמן
74.אַבי געזונט! [העיקר הבריאות!], מרץ 1962, בימוי: שמעון דז'יגאן

[4]  עם השנים השתנה שם התאטרון ל'התאטרון הסאטירי בהנהלת שמעון דז'יגאן' ולשמות דומים.

75.רעד צו דער זאַך! [דבר לעניין!], אפריל 1963, בימוי: דוד ליכט
76.גוט יום־טובֿ!!!, פברואר 1964, בימוי: יואל זילבר
77.זאָל זײַן צום גוטן! [גם זו לטובה!], פברואר 1965, בימוי: יואל זילבר
78.שלום־עליכם־ייִדן [יהודים של שלום עליכם], אוקטובר 1966, בימוי: יואל זילבר
79.אַרײַנגעצימבלט [הרבצנו־ודי], מרץ 1966, בימוי: שרגא פרידמן
80.האָט אַ ייִד אַ לענדעלע [יש ליהודי ארצונת], מרץ 1968, בימוי: אברהם ניניו
81.שאַ, שאַ, דער שלום גייט [שא, שא, השלום בא], מרץ 1969, בימוי: אברהם ניניו
82.צוריקגעקומען בשלום [חזרו בשלום], אפריל 1970, בימוי: שרגא פרידמן
83.מען לאַכט אַ לעבן [לחיות ולצחוק], מרץ 1971, בימוי: רפאל קלצקין
84.שמעון דזשיגאַן – 40 יאָר טעטיקייט אויף דער ייִדישער בינע [מופע המחווה לשמעון דז'יגאן – 40 שנות פעילות על הבמה היהודית], ינואר 1972, בימוי: יואל זילבר  
85.קריך נישט וווּ מ'דאַרף נישט! [אל תדחוף את האף!], מרץ 1972, בימוי: שמואל עצמון
86.אלימלך אינסטאַלאַטאָר [הכתובה], ספטמבר 1973, בימוי: שמואל עצמון
87.אַז מ'לעבט, דערלעבט מען [שהחיינו והגיענו], נובמבר 1973, בימוי: ניקו ניתאי
88.טאַטע, דו לאַכסט! [אבא, אתה צוחק!], מאי 1974, בימוי: שמואל עצמון
89.וווּ זענען מײַנע זיבן גוטע יאָרן? [שבע שנים רזות], אפריל 1975, בימוי: דניאל גורדון
90.בעסער מ'רעדט נישט [שתיקה שווה זהב], אפריל 1976, בימוי: אלי שגיא
91.מען לעקט נישט קיין האָניק [לא מלקקים דבש], אפריל 1977, בימוי: דני ליטאי
92.וווּ ס'מאַכט זיך – קודם לאַכט זיך! [צחוק קודם לכל!], מאי 1978, בימוי: ליאו פילר
93.דאָקטוירים הייסן לאַכן! [הרופאים ממליצים לצחוק!], אפריל 1980, בימוי: אברהם ניניו

הבמה כבית ארעי: התיאטרון של דז'יגאן ושומאכר (1980-1927) מאת דיאגו רוטמן , בהוצאת מאגנס דצמבר 2017.

חסות ,שיתוף פעולה