היטלר, הצגת יחיד בתאטרון החדר בהשתתפות אמיר אוריין לדף ההצגה