"בוכוריטה",המחזאית הראשונה שכתבה בלאדינו

כסופרת, ובעיקר כמחזאית, היא האשה הבולטת ביותר בחברה היהודית של בוסניה שלפני מלחמת העולם השנייה. במחזותיה, המבוססים על הווי החיים של החברה המסורתית, היא מנסה לקרב את הדור הצעיר אשר הלאדינו (בניב המיוחד של יהודי בוסניה) כבר איננה לשונו העיקרית (לכל היותר לשון ההורים, הסבים והסבתות), ללשון, למסורת, לחברה היהודית וערכיה. במאמרה על האשה היהודיה הספרדיה בבוסניה, היא איננה נוקטת עמדה חד משמעית. בהיותה מודעת לשנויים העצומים שחלו בחברה ובמעמד האשה בה, היא אינה בטוחה שהאשה המשוחררת בת התקופה המודרנית, חיה חיים מלאים ומאושרים יותר מבנות הדורות שקדמו לה.

השמדתה הכמעט טוטאלית של יהדות בוסניה ביד האוסטשים הקרואטים, עושי דברם של הגרמנים הנאצים, הביאה קץ וחורבן על עולמה של קהילה עתיקה ומושרשת של צאצאי מגורשי ספרד. מבחינה זו, מציבה יצירתה הספרותית של בוכוריטה יד וזכר לעולם זה ומקבלת מתוך כך פרספקטיבה טראגית וכואבת

בוכוריטה: חייה ומפעלה הספרותי של לאורה פאפו
(1891-1942) המחזאית הראשונה שכתבה בספרדית-יהודית מאמר מאת : ד"ר אליעזר פאפו .קרא כאן קובץ דיגיטלי
 

 
בוכוריטה" (1891-1942)