שרלוטה סולומון: חיים או תיאטרון לאתר במוזיאון היהודי באמשטרדם (אנגלית)