קברטים בוסטרבורק הולנד 1942-1944 (קטעי ארכיון נדירים) 7:41 דקות לצפייה כאן