התיאטרון בגטו וילנה (1941-1943)

התאטרון בגטו וילנה והמחזה גטו

"הפשיסטים יכולים להרוג אותנו. זה קל. אבל אנחנו פה בגטו הוכחנו שבדבר העיקרי הם נכשלו: הם לא הצליחו לשלול מאתנו את צלם האדם. את השאיפה לרוחני, לאמת, לטוב וליפה. הם אסרו עלינו להכניס פרחים לגטו, ואנחנו מגישים איש לרעהו עלי שלכת, אולי אלה הם הפרחים הכי יפים שבני אדם הגישו מימיהם". (יהושע סובול מתוך המחזה גטו)

 

מאת: יהושע סובול


בעיצומה של השואה, בשנים 1943-1942, פועל בגטו וילנה תאטרון. ההופעה הראשונה נערכה ב-18 בינואר 1941, כארבעה חודשים לאחר גירוש יהודי וילנה לגטו, ורק כחודשיים לאחר שתם גל ההשמדה הגדול בו נרצחו למעלה מחמישים אלף מתוך כשבעים אלף יהודי וילנה.

הקמת התאטרון בעיצומם של ימים כה נוראים מעוררת סערה גדולה בגטו. רושם-רשומות הגטו, הספרן איש-הבונד הרמן קרוק, רושם ביומנו ב-17 בינואר 1941 את הסיסמה ״בבית עלמין לא עושים תאטרון״, ולמחרת היום מופיעה הסיסמה על כותלי סמטאות הגטו, וגורמת לראש משטרת הגטו, יעקב גנס, לאיים כי אם שוב יופיעו סיסמאות ממין זה בחוצות הגטו, ישלחו קרוק וחבריו לפוגאר.

מי יזם הקמת התאטרון בגטו באותם ימי-תופת? במסיבה שנערכה במלאת חצי שנה לפעילותו של התיאטרון ייחס מנהלו האמנותי של התיאטרון, ישראל סגל, את היוזמה להקמתו ליעקב גנס, שהיה אז ראש המשטרה היהודית, ולאחר ההפיכה של יולי 42 - לשליטו הבלעדי של הגטו. בחגיגה שנתקיימה במלאת שנה להקמת התיאטרון חזר גנס והתפאר והשתבח בכך שהיוזמה להקמת התיאטרון אכן יצאה ממנו.

למרות המחאה החריפה של חוגים פוליטיים ואנשי-רוח בגטו, מתקיים הערב הראשון בתאטרון במועד שנקבע, ב-18 בינואר 1941. הצלחתו האמנותית של הערב מלווה גם בהצלחה קופתית לא מבוטלת, וקרוק עצמו מעיד ביומנו כי בהצגה הראשונה נאסף סכום של 4000 רובל, שהוקצה כולו למטרות צדקה תחת הסיסמה ״בל יהא אדם רעב בגטו״. הדי הערב הראשון בתאטרון מתפשטים בציבוריות של הגטו, ומכריעים את הכף לטובת המשך קיומו של התאטרון. החששות שמא יפגע האירוע התיאטרוני ברגשותיו הפגועים של הציבור האבל וימיט קלון על הגטו - נתבדו. קרוק עצמו קובע כי רמה הערב הייתה גבוהה, ואילו ד״ר לאזאר אפשטיין כותב ביומנו כי ״אנשים בכו וצחקו, והתנערו מן הדיכאון שהעיק על רוחם.״

גנס, שנתפס לאמונה כי נורמליזציה ופרודוקטיביזציה של הגטו היא הדרך להצלת מירב אוכלוסייתו, ראה בתאטרון לא רק מקור מחיה ותעסוקה לאמנים, אלא גם מכשיר רב-ערך להרגעת-הרוחות, לשיקום המורל ולנירמול החיים. לכן שקד לטפח את פעילות התאטרון ולהכניסה למסלול קבוע. שבוע לאחר הערב הראשון נערכה הצגה חוזרת, והפעם, עקב הדי ההצלחה הקודמת, כבר רגעו הרוחות, למרות שבקהל המוזמנים, על-פי עדותו של קרוק, נראו גם אורחים מקרב הקצונה הגרמנית והליטאית, ביניהם הקצין הנאצי הרינג ומפקד מיליציות האיפאטינגה הליטאיות שהיו המוציאים-לפועל של רצח-ההמונים בפונאר. השניים, לפי עדותו של קרוק, באו שתויים, והסתלקו בהפסקה.

בתוך שנה אחת לפעילות התיאטרון נתקיימו מאה ואחת-עשרה הצגות, ונמכרו 34,804 כרטיסים. ההצגות נערכו בדרך כלל לפני אולמות מלאים עד אפס מקום, והכרטיסים נחטפו מראש, ימים ופעמים שבועות לפני קיום ההצגות. עד לחיסול הגטו ב-20 בספטמבר 1943 הוכפל מספר ההצגות, ומספר הצופים עלה על שבעים אלף (!) כאשר אוכלוסיית הגטו מנתה בשיאה כעשרים אלף נפש.

פעולת התיאטרון נחלקה לשני סוגים: במה קלה ובמה רצינית. במסגרת הבמה הקלה הועלו במרוצת שתי שנות קיום התיאטרון ארבע הצגות רביו-וארייטה. הצגות הרביו התבססו על חומר מקורי שנכתב בגטו, בעיקר ע״י כתריאל ברוידא ולייב רוזנטל, ששיריהם ופזמוניהם זכו לפופולאריות גדולה בגטו.

הצגות הרביו כללו את התוכניות ״קארענע יאהרן און וויי צו די טעג״ (יולי 42), ״מען קאן גארנישט וויסן״ (אוקטובר 42), ״פעשע פון רעשע״ (יוני 43) ו״משה האלט זיך״ (אוגוסט 43) שהצגתו החלה בעיצומם של ימי ההגליה למחנות באסטוניה, ונמשכה עד לחיסול הגטו ב-20 בספטמבר, כאשר שירי הרביו מלווים את אחרוני יהודי ווילנה היוצאים למחנות.

בנוסף לכך הוצגו חמשת המחזות הבאים:

  • שדות ירוקים - ״גרינע פעלדער״ - מאת פרץ הירשביין, שבכורתו נערכה באוגוסט 42.
  • ״דער מענטש אונטער׳ן בריק״ - מאת המחזאי ההונגרי אוטו הינדיג, נובמבר 42.
  • ״דער אוצר״ - מאת דוד פינסקי, מרס 43.
  • ״היהודי הנצחי״ ‐ מאת דוד פינסקי, יוני 43, הוצג בעברית.
  • ״דער מבול״ - מאת המחזאי השבדי הנינג ברגר, אוגוסט 43, בשבועות האחרונים לקיום הגטו.

 

החזרות על ״טוביה החולב״ היו בעיצומן, כאשר הגטו חוסל.

במלאת שנה לפעילותו של התיאטרון נערך בבית-התאטרון ברחוב רודניצקה מס׳ 6 שבוע התאטרון בגטו. היה זה פסטיבל של ממש שבמסגרתו הועלתה הפקה מחודשת של הקונצרט הראשון בגטו, שתי הצגות של ״שדות ירוקים׳/ הצגה אחת של הרביו ״מעז קאן גארנישט וויסן״, נערכו קונצרטים של המקהלה האידית, רסיטלים של סולנים, וכן קונצרטים של מוזיקה פופולארית ו׳׳ג׳ם-סאשן״ של אנסמבל הג׳ז שהיה פעיל בגטו ״דזשאז זעקס״, זאת בצד הופעה של המקהלה העברית וקונצרט סימפוני אחד. עיתון הגטו שיצא בחסות היודנראט ״ידיעות הגטו" מיום ה-24 בינואר 1943 המדווח על שבוע התאטרון, מציין בגאווה ובצדק שפעילות כה אינטנסיבית לא הייתה מביישת שום מרכז תרבות באיזו מטרופולין אירופית שהיא.

ואולם, הפעילות התרבותית בגטו וילנה לא נצטמצמה בתאטרון בלבד, יומיים אחרי גירוש יהודי ווילנה לגטו נפתחה ברחוב סטראשון 6 ספרייה, שעל ניהולה הופקד הרמן קרוק, מי שהיה אחד מראשי פעילי התרבות של מפלגת ה״בונד" ומי שהקים בשנים שלפני המלחמה מאות ספריות ומפעלי תרבות בקרב ריכוזי אוכלוסיה יהודית ברחבי פולין. ב-19 בספטמבר, שבועיים לאחר הגירוש לגטו ובעיצומן של אקציות השמדה כבר רשומים בספריה 1485 קוראים, והספרים מוחלפים בקצב של 400 ספרים ליום. הספרייה ממשיכה לפעול גם בשיאן של פעולות ההשמדה הנוראות ביותר בראשית חודש אוקטובר 1941. ביום-כיפור ה-1 באוקטובר 1941 נלקחו לפונאר כ-3000 יהודים, ולמחרת הוחלפו בספריית הגטו 390 ספר. החלפת הספרים נמשכה בקצב של כ-300 ספר ליום, ובתום שנה לפעולת הספרייה, ב-13 בדצמבר 1942, חוגג הגטו בגאווה את החלפת הספר המאה-אלף בספרייה, שמספר מנוייה מגיע עתה ל-4,700 מתוך סך-כל אוכלוסיית הגטו המונה כ-17 אלף נפש.

הפעילות התרבותית התוססת בגטו מתבטאת גם בתחומי יצירה אחרים. נערכות תחרויות בתחומי היצירה המוזיקלית, האמנות הפלאסטית, השירה והמחזאות. בפואייה התיאטרון מתקיימת תערוכה מיצירות ציירים ופסלים הפעילים בגטו, ובין השאר מוצגות בה עבודותיו של האמן בן התשע - הילד שמואל בק, אותו מציין קרוק ביומנו ככישרון גדול. בד בבד עם זאת מתכננים הקמת מוזיאון הגטו, וגנס רוקם תוכניות להקמת דפוס ובית הוצאה לאור שימשיכו בפעולתם גם אחרי המלחמה. הימים - ימי ראשית הקיץ של 1943, שבועות מעטים לפני חיסולו הסופי של הגטו...

חיוניות זו, שבאה לידי ביטוי אינטנסיבי כל כך בתחומי היצירה והרוח. מצאה את ביטויה גם בתחומים אחרים. בגטו הוקמה רשת בריאות פעילה ביותר. רשת חינוך לילדים, לעבריינים צעירים ולמבוגרים. התקיימו עשיות הרצאות וסימפוזיונים; שחריות לפועלים בימי א׳ הפכו למוסד קבוע. ובצד כל אלה - חיוניות מוזרה גם בתחומי הכלכלה והמסחר: קרוק מתעד ביומנו הופעתם של בתי-קפה ומיני קפה-תיאטרון שצצים כפטריות אחר הגשם ברגע שהרצועה מותרת מעט, וכן את עלייתו ונפילתו המדהימה של ״מלך הגטו״, או ״כליף הגטו״ - מנהל בית-המלאכה לתיקון בגדים - וייסקופ. 
הקורא את רשומות הגטו, את יומני הנספים כמו את זיכרונות הניצולים, המתעמק בפרטי היומיום של חיי גטו וילנה, יוכה תדהמה מול החיוניות של החיים המתפרצים בגטו. פרץ חיוניות שבלעדיה אין להעלות על הדעת את ניצחון-הישרדותם של נטולי המגן שהצליחו לשמור על תשוקת-החיים ועל צלם-האדם מול מעניהם, משפיליהם ומרצחיהם המזויינים מכף רגל ועד ראש. למסתורין של חיוניות זו חב אני את המחזה.